Descripción do V.D.
Vantaxes
Comprobación da firma
Solicitude do visado dixital
 
Manual (galego)
Manual (castellano)
Manual resumido
Preguntas frecuentes FAQ
Instalación
Notificar erro ou incidencia
Directorio contacto
Consulta on line
© COAG 2008
COAG-Estudio é a aplicación informática que permite ós colexiados do COAG o Visado Dixital dos seus expedientes. O Visado Dixital consiste na sinatura dixital de arquivos, converténdoos así en arquivos de identidade e autenticidade inquebrantables. Mediante a aplicación, pódense enviar a visar expedientes dixitalmente seguindo un procedemento ordenado, hanse cubrir uns datos obrigatorios e introducir a documentación gráfica e escrita en formato PDF. Estes arquivos incluídos na estrutura documental asinaranse dixitalmente co Coagestudio por medio da sinatura dixital.